Analytics & AI

Analytics & AI

Inteligența artificială și analiza datelor sunt metode de analiză și învățare a unor cantități mari de date din mai multe surse pentru a recunoaște modele și a prezice tendințele viitoare.

Afacerile și industriile beneficiază de analize predictive pentru luarea deciziilor de producție, marketing și dezvoltare.

Articole
Share

IBM SPSS

IBM SPSS® Statistics este o soluție rapidă și puternică care propulsează analiza cercetării în numeroase industrii.

Educația, cercetarea de piață, asistența medicală, guvernul și comercianții cu amănuntul folosesc SPSS Statistics pe tot parcursul procesului analitic, de la planificare și colectare a datelor până la analiză, raportare și implementare.
Această lucrare explorează modul în care aceste industrii se transformă prin aplicarea analizei predictive la luarea deciziilor din punctul de vedere al utilizatorilor reali.
Din perspectivele lor, puteți determina cum îl puteți utiliza pentru a obține rezultatele dorite.SPSS Complex Samples oferă instrumente de planificare, cum ar fi stratificarea, gruparea sau eșantionarea pe mai multe niveluri.
Acest lucru este util pentru a obține estimări punctuale precise, pentru a prezice rezultate numerice și categoriale din eșantioane aleatoare non-simple și pentru a lua în considerare până la trei etape atunci când se analizează datele din proiectele pe mai multe niveluri.Cu Custom Tables, vă puteți rezuma datele SPSS Statistics și puteți vizualiza analiza ca tabele gata de producție, de calitate de prezentare.
Oferă capabilități analitice care vă ajută să învățați din datele dvs. și funcții avansate care vă ajută să creați foi de calcul ușor de citit și interpretat.

Advanced Statistics oferă un set sofisticat de metode și modele analitice univariate și multivariate.
Acestea includ modele liniare mixte generalizate (GLMM), modele liniare generale (GLM), tehnici de model mixt, modele liniare generalizate (GENLIN) și tehnici de ecuații de estimare generalizată (GEE).Forecasting este modulul de serie de timp pentru SPSS. O serie temporală este un set de observații obținute prin măsurarea periodică a unei variabile pe o perioadă de timp.
Prognoza serii temporale este utilizarea modelelor pentru a prezice evenimente viitoare pe baza evenimentelor trecute cunoscute

Cu Decision Trees, puteți identifica grupuri, puteți descoperi relații între grupuri și puteți prezice evenimente viitoare.
Prezintă rezultate categorice și oferă taxonomii vizuale și arbori de decizie care ajută la explicarea mai clară a analizei pentru publicul non-tehnic.